Jens Due til Torp

Våbenskjolde på flag og bannere

Oh - du ædle Danske ridder. Fra Slot og Gods du drage til Danehof udi Kongens by Nyborg, vi pynter byen til æren din.