Nyborg Fyn Danmark Jul i den gamle Kongeby

Aftalebetingelser for Julemarkedet i Nyborg

Foto: Nyborg Kommune

Her finder du oversigten over aftalebetingelserne for Julemarkedet til Jul i den gamle Kongeby i Nyborg.

Arrangør: VisitNyborg (en del af Nyborg Kommune), Torvet 2B, 5800 Nyborg, CVR: 29189722


E-mail: visitnyborg@nyborg.dk


Telefon: 6333 8090


Varighed: Julemarkedet i Nyborg bliver hvert år afholdt de to første weekender i december. Årets aktuelle åbningstider informeres på forhånd og skal overholdes.


Standard placering for afholdelse: Adresse: Torvet, 5800 Nyborg.


Bodholders ansøgning om deltagelse: Du ansøger om en bod på www.visitnyborg.dk. Ansøgninger behandles løbende og skal godkendes af VisitNyborg.


Informationer: Ved ansøgning indhentes dine informationer angående stadeperson, virksomhed samt øvrige kontaktoplysninger. Hvis I opdager en fejl i tilmeldingen, bedes I hurtigst muligt rette henvendelse til VisitNyborg på mail visitnyborg@nyborg.dk eller på telefon 6333 8090, så fejlen kan udbedres. Vær opmærksom på, at der skal oplyses enten CVR-nummer eller CPR-nummer, inden bindende aftale kan godkendes.


Depositum: Der vil blive opkrævet et depositum inden for to uger efter, din ansøgning til Julemarkedet er blevet godkendt. Denne skal betales i henhold til betalingsfristen og er den bindende aftale mellem dig og VisitNyborg. Hvis alle betingelser i forbindelse med din deltagelse i afholdelsen af Julemarkedet er overholdt, vil depositum blive tilbageført til din NEM-konto inden 14 dage efter sidste julemarkedsweekend.


Opkrævning af bodleje: Du vil blive opkrævet bodleje inden Julemarkedets afholdelse. Bodlejen skal betales minimum otte uger inden Julemarkedets start. Manglende betaling eller udeblivelse fra Julemarkedet fritager dig ikke for at betale bodlejen, når betalingsfristen er overskredet.


Bodholderens annullering: Hvis du ønsker at annullere din godkendte ansøgning til Julemarkedet, fortabes retten til tilbagebetaling af depositum. Ved annullering mindre end otte uger før arrangementet, fortabes retten til tilbagebetaling af det fulde beløb.


Forsikring: Al deltagelse i Julemarkedet foregår på eget ansvar og for egen forsikring. Der er således ikke vagt på Julemarkedet. Det er dit eget ansvar at låse hytten, samt at efterladte produkter mv. er forsikret for egen regning.


Toiletforhold: Der vil blive stillet fælles, private toiletforhold til rådighed for alle bodholdere. Det vil blive adviseret ud via informationsbrev, hvor disse er lokaliseret, når vi nærmer os Julemarkedets start.


Force majeure: Der tages til Julemarkedet forbehold for force majeure. Aftalen frafalder ved større ekstraordinære situationer, såsom krig, strejke eller naturkatastrofe mv.