Spilleglade musikanter til jul i Nyborg

Jul i historiske rammer

Foto: Østfyns Museer

Den dag i dag kan man i Nyborg opleve spor af byens historie som kongeby for en af Europas mest magtfulde renæssancefyrster.

Nyborg var et prestigeprojekt for Christian 3. Byen og slottet var fra 1525 udset som Danmarks første residensstad og -slot, og kongen igangsætte omfattende udvidelser og moderniseringer af byen, slottet, fæstningen samt landskabet omkring. Blandt andet en stor ny riddersal til at afholde store kongelige fester.

I 1540’erne var byggeriet så langt, at Christian 3. kunne flytte ind. Vi ved, at han opholdt sig i Nyborg i flere måneder ad gangen – især omkring jule og vintertid. Og vi ved, at han fejrede julen i Nyborg. Det er forberedelserne til disse julefester, som er kernefortællingen for Jul i den gamle Kongeby.

Blandt de af Christian 3.’s bidrag til byen, som vi stadig kan glædes over i dag, er anlæggelsen af en turneringsplads midt i byen. Når der ikke var turneringer, kunne pladsen bruges som markedsplads. I 1560 blev pladsen foræret til Nyborg by, som dermed fik sit centrale torv til brug for blandt andet store markeder. Christian 3. red forbi Torvet, når han ankom til Nyborg, og man kan forestille sig, hvordan byen og torvet har været pyntet og fuld af borgere og tilrejsende.

I dag bærer Nyborg fortsat tydeligt præg af Christian 3.’s store ambitioner for byen. Det centrale Nyborgs veje går, hvor de blev anlagt, da byen skulle være en kongelig, og torvet ligger, hvor turneringspladsen blev anlagt i sin tid. Nyborg Slot og dets riddersale er det meste synlige bevis på kongens tilstedeværelse i byen. Det er disse historiske rammer, som giver Jul i den gamle Kongeby en unik setting med historisk vingesus.