Danehof i Nyborg

Danehof Nyborg Borgergade 

Danehof middelaldermarked er sommerens største event i Nyborg. Danehof afholdes altid første weekend i juli, og i 2017 er det 1. - 2. juli.

Middelaldermarked

Når der var Danehof i Nyborg, og de mægtigste mænd fra alle hjørner af riget var i Nyborg, var det lige så naturligt, at bønder og købmænd også drog til rigets centrum - rigets hjerte. Derfor mangedobledes byens indbyggertal under et Danehof, og der blev handlet livligt fra byens butikker og på hver en tænkelig plads i byen. Når der i dag fejres Danehof, er der igen marked og masser af handel og leben. Der er mad og gøgl, der er handel og glade mennesker. Der er flere markeder samlet forskellige steder rundt i byen.

Selve markederne har åbent lørdag d. 1. juli og søndag d. 2. juli.

Historiske marked

Det historiske marked tager sit udgangspunkt omkring Nyborg Slot, slotsholmen og voldene omkring. Her finder du markedsboder og handelsvarer i ægte middelalderånd. Her finder du ægte autentisk middelalderstemning.

Slotsgade - det moderne Danehof

Når du bevæger dig væk fra slotsholmen og ud i byens hyggelige gader og stræder kommer du ikke alene forbi ridderturneringspladsen. Du kommer også ud til det moderne Danehof og til Slotsgade. Det er her, hvor mere nutidige butikker og handlende har deres boder og daglige butikker. Her kan du gøre en god handel - også på varer der ikke har noget med middelalderen at gøre direkte.

Handelsbyen Nyborg

Husk også at besøge butikkerne i resten af byen. Mange af butikkerne står klar hele weekenden med ekstra gode tilbud og oplevelser. 

Kongens Fadebur pige foran boder

Vor Frue Marked - fødevaremarkedet

Vor Frue Marked er også en gammel tradition i Nyborg. Tilbage i 1200-tallet afholdtes der fødevaremarked på Maria Besøgelsesdag d. 2. juli. Og hvad er mere nærliggende at levendegøre denne tradition til Danehof i Nyborg. Markedet foregår i de hyggelige middelaldergader, der breder sig ud fra turneringspladsen. Her bugner boderne af fødevarer fra nær og fjern. Fra den fynske klassisker; friskrøget rygeost til frugt og grønt fra markerne omkring Nyborg. 

Historisk pubcrawl

Kirken, Kronen og Købmændene præsenterer stolt; - en historisk pupcrawl der på forhånd er dømt til at gå over i historien. 

Fredag. d 30. juni 2017 kl. 18.30 og igen kl. 19.30. Læs mere og køb nattegn

Her kommer du rundt til en række af byens gamle købmandsgårde og kældre der kan dateres helt tilbage til middelalderen. Flere af dem er kun åbne denne ene gang om året. Undervejs på turen smager vi på spændende lokale øl/spiritus samtidig med der bliver fortalt historier. Turene starter fra Nyborg Destilleri, mens billetter købes i fire udvalgte butikker, som du finder her >  

Kongens Fadebur

Kongens Fadebur er historien om det kongelige Nyborg Len. Når kongen var i Nyborg skulle han og hoffet have rigelige mængder af fødevarer. Dette var også tilfældet under et Danehof. For at sikre de enorme mængder af fødevarer til hoffet, var Nyborg Len kongens personlige fadeburslen - i øvrigt det eneste len i Danmarkshistorien, der aldrig har været pantsat. Bønderne i fadeburslenet, der dækkede store dele af Fyn, var forpligtiget til at levere fødevarer til kongen. I dag er de lokale østfynske fødevareproducenter igen begyndt at levere til Kongens Fadebur. Produkterne er garanteret lokale, og de er inspireret af middelalderens fødevarer og produktionsteknikker men tilpasset den moderne gane. Nyborg Vor Frue Kirke er opført i slutningens af 1300-tallet af Dronning Magrete 1, som også lod den ene af de nuværende riddersale på Nyborg Slot opføre. 

Danehof middelaldermarked og festival i Nyborg med ridderturnering

Ridderturnering

Ridderturneringen til årets Danehof, er altid et kæmpe tilløbsstykke. Turneringspladsen - Torvet i Nyborg - er oprindeligt anlagt i 1530'erne og 1540'erne af Kong Christian 3. Ridderturneringerne afholdes således på den plads, som Kongen oprindelig planlagde til formålet. Op igennem middelalderen blev Nyborg en stadig mere central og strategisk vigtig by for kongemagten i Danmark. Byen blev til stadighed udviddet, udbygget og planlagt som kongens residensstad. Nyborg blev således en overgang også omtalt som Danmarks metropol, hvilket svarer til nutidens hovedstad. Nyborg er altså Danmarks første hovedstad. Og som en del af den nøje planlagte udvidelse af Nyborg Slot og selve Nyborg by, blev turneringspladsen dermed skabt af kongen. Til daglig fungerer pladsen i dag som parkeringsplads og byen torv, men til Middelaldermarkedet Danehof finder pladsen tilbage til sit oprindelige formål som ridderturneringsplads.

Billetter til riddderturneringerne er til salg.

Langs turneringspladsen, er det muligt at tage opstilling og overvære de forskellige slag gratis. Ønsker du en bedre plads, kan du købe plads på tribunen. Bemærk at der sælges billetter til flere forskellige tidspunkter både lørdag og søndag. 

Billetterne sælges online indtil 1 time før pågældende turnering. Herefter sælges evt. resterende billetter fra Bureauet Nyborg, Torvet 2B (Lige bag selve tribunen) (Klik på teksten) 

Middelaldermarked Danehof Nyborg

Danehof - historien bag

Danehof var middelalderens parlament, og Nyborg Slot var middelalderens Christiansborg. Her samledes kongen - og en enkelt dronning - med rigets mægtigste mænd for at lede det danske rige. Nyborg lå centralt i landet og alle havde derfor lige let ved at rejse til Nyborg. Ydermere lå Nyborg beskyttet i bunden af Nyborg fjord, og fra bl.a. vagttårnet på Nyborg Slot, kunne man overskue hele gennemsejlingen i Storebælt. Når rigets fornemmeste mænd, - adlige og gejstlige - samledes i Nyborg, var det vigtige emner, der blev truffet beslutning om. Således er Danmarks første "grundlov" - håndfæstningen 1282 - vedtaget i Danehofsalen på Nyborg Slot. I samme sal blev Danmarks - indtil videre - sidste kongemorder ligeledes dømt i 1287. Det var marsk Stig for mordet på kong Erik Klipping i Finnerup Lade i 1286. Du kan således sige, at Nyborg og Nyborg Slot er det danske demokratis vugge, og du kan den dag i dag besøge selvsamme riddersal, hvor førnævnte begivenheder fandt sted. 

Nyborg Slot Danehof markedsboder

Nyborg Slot

Nyborg Slot blev igennem århundreder udbygget som kongelig residensbolig. Her tog kongen sit primære ophold året igennem efterhånden som Danmark ændredes fra at være et rejsekongedømme til at have en egentlig centralmagt. Med de mange udbygninger af Nyborg Slot, som oprindelig stammer fra slutningen af 1100-tallet, er der i tre bevarende riddersale i paladsbygningen. Nyborg Slot var oprindelig en fir-fløjet bygning, omgivet af volde og voldgrave. Foran Nyborg Slot lå selve Nyborg by. Byen var som følge af dens vigtighed en driftig handelsby med mange storkøbmænd. Og mange rejsende valfartede til Nyborg. Fælles for dem alle var, at for at komme igennem byen eller på tværs af riget fra Jylland til Sjælland, så skulle de alle sammen passere Nyborg Slot hvor kongens magt var iscenesat.  

Verdensarv i Nyborg

Nyborg Slot og by arbejder i disse år på at blive en værdig kandidat til UNESCO's Verdensarvslisten i Danmark. Fortællingerne om Nyborg som kongelig residensstad, Danehof, Kongens Fadebur og meget mere er alle sammen fortællingerne om Nyborg igennem knap 1.000 år centralt placeret i Danmarkshistorien. Det er fortællingerne om hvordan Nyborg er både et infrastrukturelt og magtmæssigt centrum i Danmark. Det er fortællingen om hvordan alle veje går igennem Nyborg. Det er oplevelsen af vores fælles, den levende og pulserende, historie. Det er kort sagt Nyborg, Danmarks Riges Hjerte.

Del denne side