Nyborg Vandtårn

Kunst i vandtårnet

Hvert år inviteres lokale kunstnere til at udstille deres værker i Nyborg Vandtårn, som åbnes for at alle kan komme og opleve udstillingerne.

Fællesudstillingen

På aftenen før Store Bededag åbner Nyborg Vandtårn for besøgende og starter sæsonen med en fællesudstilling, hvor flere lokale kunstnere fremviser et af deres kunstværker hele weekenden. Udstillingen giver muligheden for, at flere kunstnere kan udstille deres værker på samme tid. Det giver også besøgende i vandtårnet muligheden for at opleve forskellige kunstformer, stilarter, udtryk og historier i en og samme udstilling.

Der er gennem tiden blevet udstillet mange forskellige ting, hvor blandt andet fotografi, billedkunst og skulpturer har været blandt dem. Læs mere om den fælles udstilling her.

De individuelle udstillinger

Fra uge 18 til og med uge 42 er der løbende individuelle udstillinger af lokale kunstnere. Nogle kunstnere udstiller både i fællesudstillingen og har en individuel udstilling i løbet af året. Finder du en kunstner ved fællesudstillingen, du godt kan lide, kan du med finde ud af, om de har en individuel udstilling i løbet af året. Du kan læse mere om de individuelle udstillinger her, hvor du også finder en ugeplan for, hvem der udstiller hvornår.

Er du kunstner, og vil du udstille dine værker?`

Fællesudstilling

Udstillingen er, hvor flere lokale kunstnere fremviser et af deres kunstværker. Det betyder, at du som kunstner får muligheden for at møde andre lokale kunstnere, udveksle erfaring og udstille din egne værker. Når du udstiller sammen med andre kunstnere, får du også en unik mulighed for at udstille for et mere alsidigt publikum.

Som udstiller på fællesudstillingen, må du medbringe ét kunstværk. Udstillingen åbner Storebededags aften, hvor Nyborg Skyder Sommeren Ind, hvor også er aktiviteter på volden.

Der er begrænset pladser i udstillingen, som bliver tildelt ved først til mølle. Antallet af deltagere varierer efter kunstværkernes størrelse. Ved tilmeldingen til fællesudstillingen, forpligter du dig til at være tilstedet i Vandtårnet løbende. Vandtårnet skal være bemandet i hele tidsrummet af 2-4 deltagende kunstnere. Der bliver i samarbejde med deltagende kunstnere lavet vagtplan for weekenden. Tilmelding senest 15. februar 2021 12.00.

 

Åbningstiderne for fællesudstillingen er:

Torsdag 29. april 17.00-21.00

Fredag-søndag 30. april – 2. maj 12.00-16.00

 

Individuel udstilling

Har du en samling værker, du gerne vil udstille, kan du også få en individuel udstilling i løbet af året. Der er ikke krav til tema, og dermed giver vi dig mulighed for kreativ udfoldelse af brugen af vandtårnet. Det er dog et krav, at du kan bemande udstillingen hele tiden, samt fortælle gæsterne om dine værker, dog har du frihed til selv at bestemme åbningstiderne for din udstilling.

Du kan booke vandtårnet hele uger, som bliver tildelt efter først til mølle. Det er også muligt at udstille i flere uger, ønsker du flere uger, kan du komme på venteliste. Efter tilmeldingen modtager du en kvittering på din tilmelding. Kvitteringen er ikke bekræftelse på, at vandtårnet er booket til din udstilling. Du vil blive kontaktet af VisitNyborg med nærmere information om din individuelle udstilling.

Det er et krav og dit ansvar at gøre rent i vandtårnet efter din udstilling.

 

Tilmeld dig som udstiller herunder