©  Foto:

Valdemar den Stores borg på Sprogø

Valdemar den Store valgte at placere en borg ude på Sprogø i midten af 1100-tallet. Borgen kunne være en sikkerhed, et sted at opholde sig under rejserne rundt i riget, et sted hvor man kunne trække sig tilbage under angreb. - Et forsvarsværk. 

 

Valdemars Borg

Vil du se hvorfor Valdemar byggede en borg på denne vindomsuste knold i Storebælt, så kom med og hør fortællingen. Book din billet her.

En af de mest dramatiske og omvæltende perioder i Danmarkshistorien fandt sted i midten af 1100-tallet. Danmark fik indført arvekongedømme. Venderne, der indtil da havde hærget de danske kyster, blev bekæmpet. Der kom velstand og udvikling i landet. Og der blev bygget en borg på Sprogø.

Hvorfor i alverden fandt Valdemar den Store på at bygge en borg på Sprogø? På en isoleret ligegyldig plet på landkortet, hvor der ikke var noget at forsvare? Det er sådan set ikke så mærkeligt. En borg giver sikkerhed. Sikkerhed til at opbevare skatter. Et sikkert sted at sætte folk i fængsel. Opholdssted under rejser rundt i riget – datidens rasteplads. Et sted at trække sig tilbage, hvis man bliver angrebet. Og et land er som bekendt ikke indtaget, før den sidste bastion er faldet.Derfor ligger mange forsvarsværker, hvor det fra naturen side er hensigtsmæssigt: Hvor istiden har skubbet store landmasser op, eller hvor havet har frembragt utilgængelige skrænter.

Igennem lange tider havde venderne angrebet og røvet over alt i Danmark. Samtidig var venderne også hedninge.Valdemar samlede sammen med sin feltherre, biskop Absalon, i alt 260 skibe for en gang for alle at gøre op med hedningene mod syd.

Det er i Valdemar den Stores tid, at man første gang hører om brændte teglsten som byggemateriale. Det er i hans tid, at Dannevirke bliver bygget, og i hans tid der bliver anlagt fæstningsværker ved Korsør, Nyborg,Vordingborg (hvor Gåsetårnet står endnu), Kalundborg – og altså på Sprogø.

Valdemar lod opføre det ældst kendte Nyborg Slot. Slottet blev senere fundamentet i det danske demokrati med Danehofferne, og flere konger og en enkelt dronning udbygged igennem århundreder Nyborg Slot og By til en moderne fæstningsby. Efterhånden som kongemagten centraliserede sin magt, blev denne stadfæstet i Nyborg, der med sin centrae placering i landet, blev til Nyborg, Danmarks Riges Hjerte. Et magtmæssigt, politisk og infrastrukturelt centrum. Danmarks første metropol, som vi i dag ville overætte med Danmarks første hovedstad - før København.

Efter årtusindeskiftet har Nationalmusset udgravet dele af Valdemars Borg på Sprogø, og på de guidede ture til Sprogø kommer vi helt tæt på den ene mur, deri dag er blotlagt, mens vi får fortalt de mange spændene historier om Sprogø og Valdemars Borg.

Det er også muligt at købe bogen Valdemars Borg.