Nyborg Slot

Foto: Nyborg Slot

Nyborg Slot er bygget omkring 1200 af Valdemar Sejr. Slottet har i sin tid være firefløjet, men i dag står der kun Kongefløjen tilbage. Slottet er under restaurering og udbygning.

Slottet gennemgår i øjeblikket en omfattende restaurering, der er nødvendig for at det kan blive ved med at stå og fortælle fremtidige generationer om et stykke fantastisk danmarkshistorie. Udover restaureringen af det gamle slot, kommer der en ny, moderne udbygning til slottet. Den nye slotsbygning bliver i forlængelse med det oprindelige slot. Slottet genåbning er ikke fastlagt. 

 

Restaurering og udbygning af Nyborg Slot

Den nye del af slottet er designet, så det på bedste vis er i overensstemmelse med slottets oprindelige udtryk men med en nyfortolkning af sammenhæng og idé. Den nye tilbygning betyder, at det er muligt at udstille endnu mere på Nyborg Slot. Restaureringen og den moderne tilbygning betyder desuden, at slottet bliver mere tilgængeligt for folk med handicap, som ikke var noget, man tænkte meget over, da man byggede slottet omkring år 1200. Det bliver også muligt at udstille mere sarte genstande i tilbygningen, da den er designet, så klimaet kan reguleres uden at beskadige gamle, skrøbelige genstande.

Du kan læse mere om det historiske slotsprojekt Her

 

Nye fortællinger om Nyborg Slot

Østfyns Museer arbejder i mellemtiden på at gentænke fortællingen af og formidlingen om Nyborg Slot og byens historie som et kulturelt og politisk vartegn, som i sammenspil med ombygningen bliver historien nyt liv og mening. De nye udstillinger og brugeroplevelserne udvikles  i tæt samarbejde med Moesgaard Museum.

Foto:VisitNyborg

Den gamle kongeby

Nyborg blev i 1525 udpeget til være residens for Frederik I, fordi købstaden lå midt i riget, og det var derfor et praktisk sted for en konge at bo. Nyborg blev dermed til Danmarks første hovedstad og fungerede som residens for både Frederik I og hans søn Christian IV. Nyborg by bærer stadig præg af dens store historie, og du kan stadig historisk residensby med Nyborg Slot og voldanlægget som vartegn i nutidens Nyborg. Slottet spiller en vigtig rolle i Danmarkshistorien.

Du kan læse mere om historien her

Foto:Østfyns Museer

Danmarks demokratis vugge

Danmarks første grundlov blev underskrevet af Erik Klipping på Nyborg Slot i 1282, der i 200 år fungerede i som middelalderens Christiansborg. Her blev de store politiske beslutninger blev vedtaget, når kongen inviterede rigets vigtigste mænd til Nyborg. Derved skabte han Danehoffet og på den måde startede demokratiet i Danmark. Hvert år i  bliver Danehoffet vakt til live og genskabt i nutidens Nyborg som middelalderfestivalen Danehof.

Du kan læse mere om Danehof her.